Geldbesteding editie 2016 en 2017 door Klimmen tegen MS. “Samen voor een MS-vrije wereld”

De kerngedachte van MoveS is simpel en rechtdoorzee: samen komen we in beweging en alles wat we doen staat in het teken van het bereiken van ons einddoel: een MS-vrije wereld. Deze ambitie willen we bereiken door meer awareness te creëren rondom MS en meer evenementen te organiseren die beweging faciliteren.

ArenA MoveS is net als Klimmen tegen MS en de MS-Hackathon één van die evenementen. De netto-opbrengsten van deze evenementen zal worden besteed aan onderzoek. Hiervoor werken we samen met bekende organisaties als Stichting MS Research en de landelijke vereniging voor MS Patiënten (MSVN). De samenwerking met partijen zoals Stichting MS Research is voor ons essentieel, omdat we daarmee zeker weten dat onze fondsen effectief besteed worden en 100% rechtstreeks naar het Expertisecentrum gaan. MS Vereniging Nederland geeft mensen met MS een stem; hierdoor zijn hun wensen goed in kaart gebracht. Een perfecte driehoeksverhouding die nodig is om ons einddoel te bereiken: een MS-vrije wereld.”

Op 10 mei 2016 werd bekend gemaakt dat netto fondsen die worden gerealiseerd met ArenA MoveS worden besteed voor de oprichting van het Expertisecentrum Cognitie, een initiatief van het VUmc MS Centrum Amsterdam. Dit is een uniek kenniscentrum in de wereld van multiple sclerose (MS). MoveS is vastbesloten om het benodigde bedrag van € 750.000 dat nodig is om dit Expertisecentrum te kunnen starten bij elkaar te brengen.

Dat mensen met MS  vaak moeten leven met ernstige, progressieve lichamelijke klachten, is inmiddels veelal bekend. Minder bekend zijn de problemen met het denkvermogen (cognitie) waarmee met name jonge mensen worden geconfronteerd. Deze klachten leiden tot een sterk verminderde kwaliteit van leven en beperkingen in het bestaan van alledag. Meer dan de helft (43-70%) van de mensen met MS ervaart deze problemen. Momenteel zijn er geen behandelingsmogelijkheden voor de cognitieve symptomen van MS beschikbaar; daar wil dit Expertisecentrum verandering in brengen. Het Expertisecentrum richt zich opspecialistische zorg en fundamenteel onderzoek, en zal niet alleen de hersenprocessen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van cognitieve problemen onderzoeken, maar zich ook richten op mogelijke behandelingen.

Het Expertisecentrum Cognitie is een translationeel centrum. Dat betekent dat vragen uit de praktijk onderwerp worden van onderzoek en resultaten uit het onderzoek meteen kunnen worden toegepast in de praktijk.Onlangs is er binnen het VUmc MS Centrum Amsterdam een speciaal spreekuur opgezet voor mensen met MS die veel cognitieve klachten hebben. Daarbij werken meerdere afdelingen multidisciplinair samen, zoals Neurologie, Radiologie, Revalidatiegeneeskunde, Klinische Psychologie alsmede Anatomie en Neurowetenschappen.

Jeroen Geurts, hoogleraar Translationele Neurowetenschappen en leider van het onderzoek naar cognitie bij MS: “We onderzoeken bijvoorbeeld of een danstraining effect heeft op de cognitieve problemen bij MS. Daarnaast testen we het effect van bestaande MS-medicatie op cognitieve problemen. Ook kijken we of het trainen van de hersenen helpt. Daarnaast vormt het fundamentele onderzoek naar de oorzaak van MS een belangrijk aandachtsgebied van het Expertisecentrum.”

Het Expertisecentrum Cognitie is onderdeel en een initiatief van het VUmc MS Centrum Amsterdam dat al ruim 15 jaar onderzoek doet naar MS voor betere zorg aan mensen met MS. Professor Uitdehaag, directeur van het VUmc MS Centrum Amsterdam: “Met deze geweldige bijdrage kunnen we echt een sprong voorwaarts maken naar het vinden van een oplossing voor een van de problemen bij MS die een enorme impact op de kwaliteit van leven heeft.”

Onderstaand een link naar verschillende artikelen:

http://www.medicalfacts.nl/2016/05/10/langgekoesterde-droom-uniek-multiple-sclerose-expertisecentrum-cognitie-wordt-eindelijk-werkelijkheid/

https://www.vumc.nl/afdelingen/over-vumc/nieuws/Expertisecentrum_Cognitie/

http://www.msweb.nl/nieuws/5281

 

Waar het geld naartoe gaat in 2015 

Deelnemers Klimmen tegen MS maken baanbrekend onderzoek mogelijk.

Met trots delen we mee dat met de opbrengsten van Klimmen tegen MS 2015 een baanbrekend MS-onderzoek wordt gefinancierd. Dit vernieuwende onderzoek, dat donderdag openbaar werd gemaakt, brengt hopelijk ons einddoel ‘een MS-vrije wereld’ dichterbij. In totaal heeft MoveS €350.000 ter beschikking gesteld aan het Nationaal MS Fonds waarmee het volledige eerste jaar van het onderzoek wordt gefinancierd.

We kunnen onze deelnemers, sponsors, donateurs en vrijwilligers niet genoeg bedanken voor jullie continue energie om bij te dragen aan een MS-vrije wereld. Onze gezamenlijke strijd gaat door, samen voor een MS-vrije wereld!