Naast een sportieve uitdaging is er ook de financiële uitdaging om zoveel mogelijk geld op te halen met deze actie voor onderzoek en begeleiding. Met het geld dat we ophalen willen we onderzoeksprojecten ondersteunen die erop gericht zijn om MS de wereld uit te helpen en om de kwaliteit van leven voor MS patiënten op de korte en lange termijn te verbeteren.

Wij begrijpen als geen ander dat het inzamelen van sponsorgelden niet eenvoudig is. Deelnemers aan Klimmen tegen MS hebben daarom een relatief lage inspanningsverplichting van €500,-. We willen iedereen de mogelijkheid geven om deel te nemen. Meer mag natuurlijk altijd en uit voorgaande edities blijkt dat het gemiddelde sponsorbedrag ruim €1.000 bedraagt. Samen maken we het verschil en iedereen is daarin gelijk.